Palliatieve Zorg Tongeren  thumbnail

Palliatieve Zorg Tongeren

Published May 01, 24
4 min read

Sommige patiënten zijn erg onrustig, andere zijn juist apathisch, en tenslotte bestaat er een tussenvorm. zorgplan palliatieve zorg voorbeeld. Uit haar onderzoek blijkt dat maar een klein deel van de patiënten met een delier dat meerdere dagen aanhoudt een duidelijk subtypeprofiel had. Bij de meeste wisselde dat. 90-plussers van nu zijn gezonder en actiever, vergeleken met hun leeftijdsgenoten tien jaar geleden

In een begeleidend commentaar plaatsen geriater M (zorgplan palliatieve zorg voorbeeld). OldeRikkert en epidemioloog R. Melis van het UMC St Radboud het onderzoek in perspectief - zorgplan palliatieve zorg voorbeeld. 90-plussers worden vaak neergezet als minder productief, vergeetachtig en niet meer zo mooi. Hun enorme aantal knaagt bovendien aan onze economische groei en welvaart en zet de gezondheidszorg onder druk door een toenemende vraag

Vraag is of die vrees terecht is. Uit het onderzoek blijkt dat 90-plussers langer gezond blijven en ook cognitief langer goed blijven presteren. Antibioticagebruik leidt op den duur tot resistentie waardoor patiënten niet meer beter worden als zij een infectie hebben (zorgplan palliatieve zorg voorbeeld). Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen krijgen vaak onnodig antibiotica toegediend, onder andere omdat ze vaak zelf niet goed in staat zijn om aan te geven waar ze last van hebbenVan Buul promoveert op 20 mei bij VUmc (zorgplan palliatieve zorg voorbeeld). Infectieziekten zoals blaasontsteking en longontsteking komen veel voor bij bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen en worden meestal behandeld met antibiotica - zorgplan palliatieve zorg voorbeeld. Het gebruik van antibiotica leidt tot antibioticaresistentie, wat betekent dat bacteriën die infecties veroorzaken niet meer reageren op de antibiotica. De patiënt wordt dan niet beter

Palliatieve Zorg Waasland

Het IMPACT-onderzoek van Laura van Buul naar antibioticagebruik in verpleeg- en verzorgingshuizen toont aan dat één op de vier antibioticakuren onnodig wordt voorgeschreven - zorgplan palliatieve zorg voorbeeld. "Het is voor artsen vaak lastig om vast te stellen of er sprake is van een infectie, en of deze behandeld moet worden met antibiotica. Omdat bewoners hun klachten vaak niet goed kunnen aangeven, door bijvoorbeeld dementie, zijn de klachten onduidelijkDit alles draagt eraan bij dat artsen in geval van twijfel antibiotica voorschrijven om het zekere voor het onzekere te nemen. Daarmee accepteren ze dat een deel van de antibiotica onnodig voorgeschreven wordt. zorgplan palliatieve zorg voorbeeld." Van Buul vindt dat deze onzekere situaties aangepakt moeten worden. "Er moet meer kennis komen over het vaststellen en behandelen van infectieziekten in verpleeg- en verzorgingshuizen, en deze kennis moet vertaald worden naar betere richtlijnen." Daarnaast stelt van Buul dat goede communicatie tussen arts en verplegend personeel belangrijk is

Tot slot kan het monitoren van antibioticagebruik ervoor zorgen dat artsen zich meer bewust worden van hun voorschrijfgedrag - zorgplan palliatieve zorg voorbeeld. Toponderzoekers van de Universiteit Maastricht, Universiteit Antwerpen, KU Leuven en HoGent (Hogeschool Gent) worden door de Vrije Universiteit Brussel verenigd in de nieuwe onderzoeksgroep D-SCOPE - zorgplan palliatieve zorg voorbeeld. Zij gaan een nieuwe visie ontwikkelen op hoe zorg en dienstverlening voor ouderen in de toekomst georganiseerd kunnen worden én werken aan oplossingen om hen zo lang mogelijk de beste zorg en dienstverlening thuis te bieden

‘Ouderen krijgen thuis te weinig zorg’, kopte NOS vanochtend. zorgplan palliatieve zorg voorbeeld. ‘Huisartsen en wijkverpleegkundigen zien in hun dagelijkse praktijk steeds meer ouderen die vereenzamen en constateren dat ouderen vaak te weinig professionele zorg aan huis krijgen en ook te weinig mantelzorg’, aldus het NOS-onderzoek. D-SCOPE wil de komende jaren oplossingen aanreiken die ervoor zorgen dat (kwetsbare) ouderen langer en zelfstandiger thuis kunnen wonen

Verschil Palliatieve Zorg En Terminale Zorg

Dit kan enkel door de zorg- en dienstverlening voor ouderen nog efficiënter en kwalitatief beter te maken. Vanuit de Universiteit Maastricht zijn prof. dr. Jos Schols (hoogleraar ouderengeneeskunde), prof. dr. Ruud Kempen (hoogleraar sociale gerontologie) en dr (zorgplan palliatieve zorg voorbeeld). Rixt Zijlstra (universitair docent/onderzoeker innovaties in ouderenzorg) betrokken. Prof. dr. Schols: “Onze rol in het project is het ontwikkelen van een nieuw instrument, dat het mogelijk maakt de echt kwetsbare ouderen op te sporen en vervolgens de juiste ondersteuning te bieden

Daarbij gaan we niet alleen uit van hun eventuele beperkingen, maar juist ook van wat deze ouderen nog wél kunnen - zorgplan palliatieve zorg voorbeeld. We zullen daarbij deels gebruik maken van data uit het Nationaal Programma Ouderenzorg - zorgplan palliatieve zorg voorbeeld.” Voor het project is aan de UM, evenals aan de andere genoemde universiteiten, een promovendus aangesteld. Coördinator van het totale onderzoek profLiesbeth De Donder (VU Brussel): “Het unieke aan dit onderzoek is dat het wil voorkomen dat ouderen vroegtijdig de thuisomgeving moeten verlaten omdat hun leven niet langer kwaliteitsvol genoeg is (zorgplan palliatieve zorg voorbeeld). Tot op heden ontbreken hiervoor de juiste meetinstrumenten en ondersteuningsvormen - zorgplan palliatieve zorg voorbeeld. Wij vullen dat vacuüm op en willen in september al een eerste rapport presenteren.” Preventie is slechts één kant van het verhaal

Latest Posts

Richtlijnen Palliatieve Zorg

Published May 05, 24
6 min read

Fasen Palliatieve Zorg

Published May 03, 24
7 min read

Palliatieve Zorg Tongeren

Published May 01, 24
4 min read